SHARED WORLD

2022-01-01T08:00:00.0000000Z

2022-01-01T08:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282213719177893

FEATHERED FRIENDS

Q: Where did you spot them? A: Nakita ko ang mga Ibon na ito noong nag camping kami sa Siniloan, Laguna. Kasabay ng pag-relax sa magandang tanawin, nakakaaliw din pagmasdan ang samu’t-saring Ibon na abalang gampanan ang papel nila sa kalikasan. (I saw these Birds when we went camping in Siniloan, Laguna. While relaxing with the gorgeous landscape, it was entertaining to observe the different kinds of Birds going about their business in nature.) When asked how his being a vegan has influenced his hobby of, Rawolle said, “Bilang isang vegan, adbokasiya ko ang pagrespeto at pagpapahalaga sa mga hayop. At dahil sa global warming at walang tigil na paglobo ng populasyon nating mga tao na sanhi ng pagkasira pa ng maliit na porsyento ng natitirang kagubatan, nais ko na ipakilala ang mga Ibon na ito sa pamamagitan ng litrato bago sila tuluyang mawala kung hindi tayo magbabago. (As a vegan, my advocacy is to respect and value animals. Because global warming and the increase in human population cause the destruction of our remaining forests, I want others to know, through my photos, about these Birds before we lose them for good if we don’t change our ways.)”

en-ph