Publication:

Bisaya - 2021-05-01

Data:

PULONGBAY

Pulongbay

Binalay ni RONIE M. CATADMAN Bagumbayan #2, Maribago, Lapulapu City PABABAG: 1. Lit-ag; bitik 5. Pundok sa Pamuo (inisyal) 8. Pundok sa mga ginikanan ug magtutudlo (inisyal) 9. Hinayng pagdis-og 11. Buak; sip-ak 12. Philippine Area of Responsibility 13. Estado sa Amerika (inisyal sa duha ka titik) 14. Amusement Tax 15. North Pole 16. Pandugtong sa atong pinulongan 18. Low Pressure Area 20. Mautan sa kamote 21. Mananap nga hinayng mokamang 23. Saturday (mub-a sa tulo ka titik) 25. Mando pagbugaw sa manok 26. Master of Arts 27. Pulong panudlo; panumbok 28. Nota sa musika 29. Daling mahurot 31. Ulaw 32. Tapi; salo 34. Sukot sa padulngan 35. Song for _ _ _ (instrumental) 36. Ipaayag PAUBOS: 2. Parte sa nawong 3. Sakit sa manok; dunlok 4. Sampiton ang anak 5. Kilogram (mub-a) 6. Miangal; mireklamo 7. Sabaw sa ginamos 9. Dakong tawo sa mangga (patuo-tuo) 10. _ _ _ _ mental; dekorasyon (Iningles) 16. Laing pagtawag sa Englatera (inisyal sa duha ka titik) 17. Kinaiya; gawi 19. Post Office 20. Elementong gallium (simbolo) 22. Knock Out (termino sa boksing) 23. Padulong sa itaas; katkat 24. Dili mahadlok o motalaw 25. Molapos ang kahayag 28. Lahogay; ahog 30. Muhlach nga aktor 31. Bu_ _ _; parte sa lubi 33. Not Acceptable

Images:

© PressReader. All rights reserved.