Publication:

Bisaya - 2021-11-01

Data:

KaLIBOT ang Malipayon

GUMALAYSAY

Ni JUN CAÑIZARES

KON napit-osan ug buot kang malipay, buksi ang memory o panumdoman. ( The agency that has power to resurrect the buried past or power to enfold us in a Paradise of dreams more perfect than reality. – Hilton) Ug kadaghan sa pasalamatan. Ang panumdoman may hagdan sa silong-lawak ( cellar), tan-ogan sa alak. ( Never go to sleep without a request to your subconscious. – Edison) Sa mga higayon sa pagbisita sa zoo, sa pagtugtog mo og gitara, ubp. Ang “pagpasalamat” mismo kalipay. ( To show that a kindness received is valued.— OD) Kay mobuhi sa makalipay. Di ko malimtan si Editor DH Soriano sa Republic sa mga tuig sa akong pagka kuyabog sa panulat. Iya kong gibudlayan pagpadalag kard, “Your story has to wait for Lyd Arquila who is in Bangkok.” Daw ako gidungog sa Olympus. Salamat. Salamat sa The Cross nga mipatik sa una kong sugilanong Iningles sa 1955. Sa Alimyon sa una kong artikulo. Sa Woman’s World (sa papel bug-at ug mahalon) sa akong balak 1958, pinaubanan og hulagway sa nagsayaw sa hataas katilingban. Salamat kang Francisco Candia, Celso Carunungan, NVM Gonzales, Teodoro Locsin, Sr. ug ubang talamdong nakakita kanako sa akong kaubos. Daghang salamat sa kinabuhi. Puro nagdako sa katarongang “kon wa pa” tingali “dili ako karon”. Ang tulay o kamot nga gitunol, tawo man o higayon, o Ginoo, sa atong panarbaho, langyaw, talento. Salamat nila. Sa Ginoo, ang “salamat” labing mubong pangadye. Nagminyo ko sa 1977 nga “di sangkap” busa yano lang ug gihimo sa gamayng simbahan. Kulang sa ibayad sa mga adorno, duyog, ubp. Takulahaw milanog ang organo ug awit. Diay nagtugtog ug may kauban si Pete, higala nga mitungha gikan sa kolehiyo sa 1950’s. Pasalamatan ang higala nga mitungha sa kasakit ug kalipay, ug bisan sa kalipay lang o sa panahon sa iyang pagkinahanglan (kay ang Diyos man ang magbayad). Mihisgot kitag ehemplo kay way usa nato nga way daghang hitabo sa kalipay. Gikan sa pagkatawo, pagbunyag, pagdako, ubp. ( When the subconscious is impressed by external conditions... they will be produced exactly like from which the impressions came. – Larson) Kapitos, kasub-anan, palihi sa Bag-ong o Tuig? Dangop sa panumdoman. —

Images:

© PressReader. All rights reserved.