Publication:

Bisaya - 2021-11-01

Data:

BAG

GUMALAYSAY

Ni JOHN TAM. YBAÑEZ Gun-ob, Lapulapu City

NAGKABIBA og sako ang bayongbayong nga si Jessie samtang naglakaw daplin sa dalan sa dakbayan. Nagkabulingit ang tinapakan niyang kamisin nga natumog sa singot. Gikan siyang nanguhag mga biya sa basurahan nga sarang ikabaligya sa junk shop ni Insek Songa. Ug karon, nangita na usab siyag laing basurahan nga kapilian sa mga biya nga mahimong mahalin sama sa puthaw, plastik ug lata. Tungod sa tumang kainit sa haponong Adlaw, nanibug-ok ang singot sa iyang agtang nga nanguyamang sa iyang nawong nga iyang dalion pagsaphig sa iyang bukton o sa likod sa iyang kamot nga nagkap-al sa buling. Samtang iyang giukay ang basurahan gamit ang gamayng lipak sa kawayan, nahasiga ang iyang mga mata pagkakita sa itom nga bag sa babaye. Sa iyang tan-aw, bag-o pa kining gilabay. Dihay kakulba ug kahinam nga milabok sa iyang galamhan nga nagtan-aw sa bag. Gipunit ug gibuksan ni Jessie ang shoulber bag aron masuta kon duna ba kiniy sulod. Namasin siya nga may madawdaw nga kuwarta. Apan haw-ang ang maong bag sama sa iyang tiyan nga gahilab na sa kagutom. Iyang gihiling ang mga bolsa-bolsa sa kilid ug dihay iyang nakitang mga resibo ug ubang dokumento, diha poy ID ug usa ka lugas nga yawe. Ang ID nagdala sa ngalan nga Marlita Ardiente ug may adres nga 516 BasakGimbayan, Lapulapu City. “Lagmit mao ni ngan sa tag-iya sa bag. Hiposon ko lang ni kay basig gikinahanglan pa niya kini,” sa hunahuna pa ni Jessie. Naglaraw siya pag-adto sa gipuy-an sa babaye aron iuli ang iyang nakit-an. Human ikasulod sa sako ang bag, mipadayon siya pagpamili sa mga biya sa basurahan nga mahimong mahalin. Dihang napuno na ang sako nga iyang dala nagsangkiig si Jessie nga milakaw aron ikapatimbang sa ilang Insek Songa ang iyang mga pinunit. “Duna na gyod koy mada’ng sud-an nila ni Tatay Boy ug Nanay Sepin ini. Gisuwerte ko karon kay wala kaayoy namasura sukwahi gahapon nga hapit ko makakitag away tungod sa among pag-ilogay,” nagkanayon ang kahiladman ni Jessie. Sinagop lang si Jessie sa magtiayong Boy-Sepin nga pagpamasura pod ang pangita. Gimatuto siya sa magtiayon ug gipaeskuyla taliwala sa tumang kawad-on. Naningkamot sila nga makahuman siya bisan sa elementarya lang. Wala makaila si Jessie sa tinuod niyang mga ginikanan kay pinunitan man lang pod siya sa labayanan sa basura. Gani, nahingangha niadto si Boy ug Sepin pagkabati sa uha sa bata. Ilang gisubay ang gigikanan sa hilak ug ila kining nakit-an nga gipahiluna lang sa kahon sa sigarilyo. NALIPAY kaayo ang giilang mga ginikanan ni Jessie pagkakita kaniya nga nagdala og pagkaon. Dihay pansit ug dinugoan. Nianang pagkaugma, dala ang bag nga iyang kinit-an, gisugdan ni Jessie pagpangita ang gipuy-an ni Marlita Ardiente. Wala lang una siya mamasura aron dili siya maglago. Paghitungod niya niadtong dakong balay nga kinoral og semento miduol siya sa gate ug gipislit ang doorbell. Dihay gulangong lalaki nga migawas ug nangutana unsay iyang tuyo. Iyang gisultihan ug gitawag dayon niini ang agawong babaye. Wala madugay, miguho sa ganghaan ang usa ka hamtong nga babaye. Mitimbaya kini kaniya human siya mangatahoran. “Ako si Jessie, Mam. Ania ako kay gusto kong iuli kanimo kining bag nga akong nakit-an sa basurahan. Nia dinhi ang imong ID, mga papeles ug usa ka buok yawe.” Ug gitunol ni Jessie ang bag. “Mao ba, Dong? Salamat kaayo. Gilabni man god ning akong bag sa milabayng adlaw dihang padu’ng na kong mosakay sa akong awto.” Gidawat sa babaye ang bag. “Yuna, kinsa man diay imong ginikanan?” “Sinagop lang ko, Mam, nila ni Tatay Boy ug Nanay Sepin. Napunitan lang ko nila sa labayanan sa basura niadtong masuso pa ko,” saysay ni Jessie. Nahimut-okan si Mrs. Ardiente nga namalandong. Unya may nahinumdoman siya. Kalit niyang gigakos si Jessie nga gilabhagan sa kahingangha ang panagway. (KATAPOSAN)

Images:

© PressReader. All rights reserved.