Publication:

Bisaya - 2021-11-01

Data:

Ang Panagna Ni Nostradamus Nga Ang Mga Minatay Mobangon Ug Mamahimong Zombie

GUMALAYSAY

Ni RENE ‘DODONG’ QUIMNO

ANG kasaysayan, ang mga pagtuon, lakip ang pagpanukiduki ug obserbasyon sa mga eskolar padulos sa kon unsay mga nanghitabo sa kalibotan nagmatuod nga mokapin na sa setenta porsento (70%) sa mga panagna, kun giila sa uban isip propesiya, ni Nostradamus ang nagnuod. Nahitabo na. Si Michael Nostradamus giila sa kasaysayan isip usa ka propeta. Siya ang bugtong mitagna sa umaabot nga si Adolf Hitler mamahimong bangis ug mopatayg kaliboan ka inosenteng tawo sa mangilngig nga mga pamaagi, ug nahitabo. Gitagna niya nga may mahitabong Ikaduhang Gubat sa Kalibotan (World War II), ug nagnuod. Alang sa uban, matawag mang sulagma kun naatlan ra nga nahitabo, dili malalis nga aduna gayoy mga nagkainteres maong ang mga panagna ni Nostradamus padayong gisundan sa mga eskolar. Sa iyang librong “Les Prophéties”, gisulat sa tuig 1555, nagnuod usab ang panagna ni Nostradamus nga moabot ang adlaw diin ang tawo makabiyahe na sa kapunawpunawan. Sayri kon unsang tuiga naimbento ang mga sakyanang molupad, lakip ang ayroplanong de pasahero— ulahi na kaayo. Nga sa ato pa, dinhi niini wala usab masayop si Nostradamus. Sa “Les Prophéties”, adunay duha ka linya sa panagna nga sa translasyon sa mga English scholars, nagkanayon: “The sky will burn at forty-five degrees, fire approaches the great New City. Immediately a huge scattered flame leaps up.” Unsay koneksiyon niini sa nahitabo sa inila kaayong New York City, kadtong gibansagang 9/11 Tragedy? Mao ba niy gipasabot ni Nostradamus sa mao niyang panagna? Nahitabo na ang global warming. Sa mga pagtuon, kon dili kini mababagan samtang sayo pa, gibanabana nga sa 2050 hangtod 2099 (kun kapin 40 ka tuig), 98 porsento ang tsansa nga makasinati og higanteng hulaw, tumang kainit ug tumang kauhaw, ang ubang bahin sa kalibotan ilabi na ang North America. Samtang sa naasoyng libro sa mga panagna ni Nostradamus, kining gibansagang propeta nag-ingon nga ang kalibotan makasinati og 40 ka adlaw nga lunop diin pagasundan sa 40 ka tuig nga tumang kainit kun hulaw. Simbako, pahilayo! Kulba na man gani nga sa iyang panagna may mahitabo kunong Ikatulong Gubat sa Tibuok Kalibotan, kun World War III. Apan sa tanang panagna ni Nostradamus kiniy makapaiknat sa atong mga kilay ug makapatindog sa atong mga balhibo: Mobangon ang tanang mga minatay gikan sa ilang mga lubnganan, susama sa mga zombie... Gibansagan kinis mga eskolar isip “game of slaughter”, ug kay sa panagna ni Nostradamus kini mahitabo inig-abot sa “great seventh number”, sa interpretasyon sa mga eskolar, nila pa, kini nagpasabot og 71st century. “... not far from the age of the great millennium, when the dead will come out of their graves.” Tuig 2016. Kahinumdoman, ang Center for Disease Control mipublikar sa ilang “Preparedness 101 Zombie Pandemic”. Pag-abot sa 2021, ug natapos na lang ang kapin usa ka tuig, ang tibuok kalibotan nag- face mask ug nagface shield ug kitang tanan mingkurog sa kahadlok tungod sa virus nga COVID-19. Usa ka dili mabangbang nga pandemic! Unsay koneksiyon niini sa “umaabot”, pananglit lang, (simbako-pahilayo), kon ipanag-ing ang panagna? Isipa, hunahunaa... basin og ang mga panagna ni Nostradamus natungnan ra ug wala tuyoa— naatlan rang usa ka dakong sulagma!—

Images:

© PressReader. All rights reserved.