Publication:

Bisaya - 2021-11-01

Data:

PULONGBAY

COMICS

Binalay ni RONIE M. CATADMAN Bagumbayan # 2, Maribago, Lapulapu City PABABAG: 2. Makita sa baybayon 4. Matang sa isda 8. Kon dili na out 9. Gisudlan sa sardinas 10. Ki_ _(hugaw sa ngipon kon doblehon) 12. Amplitude Modulation 14. Kanhi presidente sa Pilipinas (inisyal, tulo ka titik) 16. Ginikanan sa imong ginikanan 19. Lungsod sa Bohol 20. Over Acting 21. Illegal Structures 23. Pulingalan 25. Arsenic (elemento; simbolo) 28. Pagluto sa mga utanon 30. Higot sa sapatos; gabhot 33. Gamiton sa lampara 34. Tuk_ _ (sibo) 35. Parental Guidance 36. Siyagit sa kasakit 39. Ka_ _ (dako nga kaha) 41. Baton; angkon 42. Dad-on sa pagbiyahe PAUBOS: 1. Dili tinuod 2. Bureau of Immigration 3. Lungsod sa Habagatang Leyte 4. Port Authority 5. Amusement Tax 6. Kiskis 7. Lit-ag 11. Indigenous People 13. Ma_ _; inahan 15. Mission Order 17. Sanong; tando 18. Kang; alang 19. Dapit sa unang misa sa Pilipinas 22. Pagtanom sa mais 23. Kamatang sa lambay 24. “_ _ Filibusterismo” (nobela ni Rizal) 26. Street (duha ka titik) 27. Buhaton sa baboy 29. Total Amount 31. Instant Millionaire 32. Operating Procedure 37. Senyas trapiko 38. Ap (sakit sa panit kon doblehon) 40. Lu_ _(dili hugot)

Images:

© PressReader. All rights reserved.