Kuwarto

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/281951727028235

Balak

Sa wala pa masugdi og limpiyo, gisud-ong nako ang nahabiling kaguliyang sa kuwarto sukad sa akong pagbalik gikan Cebu. Sa gabok nga estante ngadto sa angso sa banyo, baligho gyod nga nagbarog pa ang kabinet kilid sa higdaanan. Giabli nako ang hunos ug ilawom sa lawalawa ug mga papel nga kinum-os, nagpakita ang mga daan nga kuwaderno nga tagdiyes pesos pa kaniadto. Diha sa pahina, ngilo na sa dunggan ang mga huni ug berso nga misantop gikan sa maalimungawong mga gutlo, morag kuro sa mga anay nga nangutkot sa dulom. Human og nanaw-nanaw sa palibot, igo ra ko mipahiyom. Sa tanang wala mabantayi sa dugay nga pag-inusara, nag-anam og katin-aw diha sa tipak ug lama sa samin. Hinuon, naa pa ang kahimuot sa kagubot, nakaingon ko nga lahi tong tawhana nga nakapuyo dinhi sa una. Medyo limpiyado na ko karon— medyo. Sa tanang naamgohan sa higayon, nahimuot kog hunahuna sa hitsura ining kuwarto inighuman sa pagayo, pagpuli, pagpanilhig, ug pagpanarapo. Ayom-ayomon kon unsa pay puyde magamit ug ilabog ang mga dili kinahanglan. Unta ang resulta ingon kahayag inigtukas sa kurtina, ug ang kalag mahimuyo sa kapresko sa lawak. Inigmakapanghupaw ko sa kalinaw, unta puhon motungha gikan sa kinauyokan nga suok ang kadtong idlas nga balak sa dili pa kini moikyas sa tinghinanok. TON L. DAPOSALA UP-Cebu

tl-ph