Ang Singularidad sa Eternidad

2023-05-01T07:00:00.0000000Z

2023-05-01T07:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282127820826006

Balak

Gisaysay sa badlis sa palad sa usa ka monghe ang iyang pag-inusara sama nga gimapa sa langit ang tanang kasub-anan pinaagi sa usa ka baga nga dag-om. Taliwala sa dakbayan nga misungasong sa kulismaot nga tingusbawan, hayan ang kupo sa abog usa ka urom kansang edipisyo sama og heyometriya sa kuwadradong lawak nga gimugna isip presohan sa mga solemneng linalang nga nagsadya sa kalibog sa tawo ug gitun-an aron tugkaron kini Nga sama bag usa ka prebilihiyo ang kaguol nga gigasa sa Bathala nga sama kaniya, milugdang isip gainusarang tagmugna sa unang bituon nga unang mibutho tipon sa dili maihap nga kutay sa eternidad. Usa ka nagbitay nga punyal nga gihawiran sa usa ka gabok nga lapnis ang walay kahangtoran: Usa ka hinay nga paggimok sa yuta, mamahimong motaop kini sa tangkugo sa nahinanok nga masuso nga nag-unlan sa iyang mga damgo. LEONEL QUILLO San Fernando, Cebu

tl-ph