Publication:

Hiligaynon - 2019-06-26

Data:

PLAGIARIST

LAHOG LANG

“Anong sinulatan ang indi pwede ma-copyright?” pamangkot sang mahuyogon mag-plagiarize sang mga sinulatan nga manunolat kuno. “Ang ginakopya mo diri kag ang ginkopya mo didto!” sabat sang isa nga nahibal-an ang iya abilidad. Amot ni PAT PATOTEN Silay City, Negros Occ.

Images:

© PressReader. All rights reserved.