Publication:

Liwayway - 2021-05-01

Data:

KASAYSAYAN NG KALIBUTAN

NOBELA

NI EDGAR CALABIA SAMAR

ANG NAKARAAN: Napatawid si Pat sa Tagpuan at nakita niya roon sina Jema at Ginip. Sinabi ng dalawa sa kaniya ang tungkol sa posibilidad ng kanilang pagiging Hugnay at ng pagkakaroon ng Daigdig. Sinabi rin ni Jema sa kaniya ang tungkol sa aklat na Kasaysayan ng Kalibutan na pinagmulan ng lahat ng alam nito tungkol sa Tagpuan. Sa huli, ipinagtapat ni Jema kay Pat ang pagtataka niya kung bakit hindi alam ni Pat na diwata talaga ito.

Images:

© PressReader. All rights reserved.