Publication:

Liwayway - 2021-05-01

Data:

UNANG LABAS

LATHALAIN

ILANG PANSIN Nagsisilbi itong ikaanim na aklat ng Hagibis. Mula simula hanggang blg. 29 lámang ng serye ang natagpuan kong kopya, at nawawala pa ang mga blg. 16–17, blg. 19, at blg. 24–27 sa loob niyan.

Images:

© PressReader. All rights reserved.