Publication:

Liwayway - 2021-05-01

Data:

ASTROLOHIYA

PAG-USAPAN NATIN

Ni MADAME SHARONA

TAURUS (Abr. 21- Mayo 21) Iwasan ang mapaglarong isipan dahil maaaring pasukan ng hindi magandang ideya. Lucky days: Tuesday and Thursday. Lucky nos. 3,5 & 16. GEMINI (Mayo 22-Hun. 23) Pagpigil sa sarili ang kailangan sa mga babae dahil malakas ang feminine desire. Sa mga lalaki, malakas ang masculine desire at kung walang disiplina baka magsisi. Lucky days: Monday and Saturday. Lucky nos. 9, 17 & 25. CANCER (Hun. 24-Hul. 23) Makulay ang araw sa mga taong maganda ang kalooban, tapat makitungo at masayahin. Lucky days: Tuesday and Friday. Lucky nos. 18, 27 & 35. LEO (Hul. 24-Agos. 23) Iwasan ang magalit o mag-init ang ulo dahil walang magagawang trabaho at magiging emosyonal. Lucky days: Friday and Saturday. Lucky nos. 7, 9 & 14. VIRGO (Aug. 23-Sept. 23) Magpakahinahon dahil mapapasabak sa mental at piskal na gawain. Huwag magatubili na ipakita ang kakayahan dahil kailangan ngayon. Lucky days. Monday and Wednesday. Lucky nos. 15, 18 & 25. LIBRA (Set. 23-Okt.23) Dalawang uri ng payo may kabutihan ang resulta at may makakasama. Suriin nang mabuti bago magpahalaga sa payong matatanggap. Lucky days: Tuesday and Thursday. Lucky nos. 15, 19 & 26. SCORPIO (Okt. 24-Nob. 21) Pakiramdaman ang kutob nang hindi magkamali sa gawain o desisyon. Lucky days: Monday and Sunday. Lucky nos. 10, 25 & 31. SAGITTARIUS (Nob. 22- Dis. 21) Sa mga walang tiyaga, walang sikap at tamad, hikahos pa rin ang dadanasin. Kung hangad ang umunlad, simulan ang magsipag at magsikap. Lucky days: Tuesday and Sunday. Lucky nos.13, 26 & 35. CAPRICORN (Dis. 23- Ene. 20) Huwag magpadala sa sulsol ng kahit sino. Maganda ang mood ng boss kaya uubra ang binabalak na mag-cash advance. Panindigan lahat ng sasabihin. Lucky days: Thursday and Friday. Lucky nos. 11, 23 & 32. AQUARIUS (Ene. 21- Peb. 19) Mag-ingat sa lugar na pupuntahan dahil posibleng mawalan ng importanteng bagay. Kung nasa bahay lamang ngayon, tapusin ang mga gawaing bahay. Lucky days: Monday and Wednesday. Lucky nos. 13, 24 & 35. PISCES (Peb. 20- Mar. 20) Kung hindi mapaglabanan ang pagkatamad hindi makakapasok sa pinapasukan o walang magagawang trabaho. Lucky days: Friday and Sunday. Lucky nos. 11, 18 & 32. ARIES (Mar. 21-Abr. 20) Sikapin na matupad ang pangako sa minamahal. Mapapasakamay ang hangarin sa pag-ibig kung taos sa puso at malinis ang pakay. Lucky days: Wednesday and Monday. Lucky nos. 8, 17 & 28.

Images:

© PressReader. All rights reserved.