Publication:

Liwayway - 2021-05-01

Data:

SUDOKU

PAG-USAPAN NATIN

Ni JOHN LYNDON ALEJO

PUNAN ang mga puwang ng mga numerong mula 1 hanggang 9 nang walang mauulit na numero bawat 3x3 kuwadrado at bawat linyang pahalang at pababa. Kailangan ding kompletong 1-9 ang bawat linya at bawat kuwadrado.

Images:

© PressReader. All rights reserved.