Publication:

Liwayway - 2021-11-01

Data:

Tatlong Tula

TULANG PAMBATA

ni Shur C. Mangilaya

Ang Gulayan Ni Nanay Isang araw, nakita namin ni Kuya na pinagtataboy ni Nanay ang aming mga manok at biik sa kanyang gulayan sa bakuran namin. Nagliparan ang mga manok at nagtakbuhang lumusot sa mga sirang bakod ang mga biik palabas ng gulayan. Pinagkakahig pala ng mga manok ang mga bagong sibol na mga kamatis, okra at talong. Pinagsusungkal naman ng mga biik ang malagong mga alugbati, petsay, sitaw at talbos ng kamote. Kinabukasan, umaali-aligid na naman sa labas ng gulayan ni Nanay, ang pumipiyok na mga manok at umiigik na mga biik. Ngunit hindi na makapasok ang mga ito dahil kinumpuni na namin ni Kuya ang mga nasirang bakod. At matiyaga na kaming nagbantay sa loob ng gulayan ni Nanay. Ang Mga Sinibak Na Kahoy Isang umaga, nagsibak ng kahoy si Tatay. Pinagpatong-patong namin ni Kuya ang mga sinibak na kahoy sa pagitan ng dalawang haligi sa silong ng aming bahay. Sinalansan namin ito nang mabuti hanggang pumantay na sa akin. Kinabukasan, nagsibak uli ng kahoy si Tatay. Muli naming pinatong at sinalansan hanggang lumagpas sa akin at pumantay na kay kuya. Pagkalipas ng ilang araw, umulan nang malakas. Sinilip namin ni Kuya mula sa silat ng sahig na kawayan ang mga sinibak na kahoy sa silong. Ayon sa hula ni Kuya, kahit umulan pa ng ilang araw, may panggatong pa rin si Nanay. Ang Kalabaw Ni Tatay Tuwing dapithapon, ihahatid na ni Tatay mula sa pagpapastol ang kanyang kalabaw sa sugaan sa likuran ng aming bahay. Habang paparating ay patakbong sasalubungin namin siya ni Kuya. Aalalayan muna kami ni Tatay na makasakay sa likod ng kalabaw. Maghihiyawan naman kami ni Kuya habang naglalakad ang kalabaw. Kapag nakatali na sa sugaan ang kalabaw bababa na kami ni Kuya. Hahagurin muna ni Tatay sa batok at tiyan ang kanyang kalabaw bago iiwan. Hindi muna kami umaalis ni Kuya habang masayang pinagmamasdan ang malusog na pangangatawan at busog na busog na kalabaw ni Tatay.

Images:

© PressReader. All rights reserved.