Ang Pagsusulat Bilang Larawan ng Buhay ni Pat Villafuerte

Angela L. Javate

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282406993561635

#KILALANIN NATIN

ANG pagsusulat ay mahalaga at may malaking gampanin sa buhay ng isang manunulat dahil ito ang pangunahing paraan upang maipahayag ang mga kaisipan, damdamin, at ideya. Sa buhay ni Patrocinio V. Villafuerte, mahalaga ang tungkulin sa pagpapalaganap ng pag-unawa at pagpapahalaga sa Filipino bilang wika at kultura. Si Pat ay isang guro at manunulat. Nagsusulat siya ng mga aklat, tula, sanaysay, at iba pang uri ng panitikan. Dito, ibinahagi niya sa Liwayway ang kanyang karanasan sa pagsusulat. 1. Maaari mo bang isaad ang mga sumusunod: Pangalan, edad, saan nagtapos ng pag-aaral, saan lumaki, at propesyon? Patrocinio V. Villafuerte, ngunit mas kilalang Pat V. Villafuerte bilang makata, manunulat, editor at kolumnista. 2. Kailan ka namulat sa pagsusulat? At paano? Hindi pa ako nakakatuntong sa unang baitang ay marunong na akong magbasa at sumulat dahil tinuruan ako ng aking ate. Binabasa at ginagaya kong sulatin ang mga letrang nababasa ko sa mga aklat at maging sa mga pangalang nababasa ko sa paligid. 3. Ano ang naging inspirasyon mo upang maging isang manunulat? O sino ang iyong mga paboritong manunulat at paano nila naiimpluwensiyahan ang iyong panulat? Ang inspirasyon ko sa pagsulat ay ang mga nasasaksihan at nadarama kong tunay na mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa, panlipunan, pangkalusugan, pampolitika, at pangedukasyon. 4. Ano sa palagay mo ang pinakamahirap na aspekto ng pagsusulat? Maaari mo bang sabihin sa amin ang isang partikular na hamon na iyong hinarap at kung paano mo ito nalampasan? Oras ang kalaban ko bilang manunulat. Sa dami ng aking mga gawain, naghahalo at nagkakasunod-sunod ang mga gawaing dapat tapusin habang sumisibol ang magandang paksa na dapat kong sulatin. 5. Paano mo mailalarawan ang proseso ng iyong pagsulat? Sinisimulan ko sa paksa at sinusunod ang tema— kung ano ang kasalukuyang pulso ng bayan ay iyon ang aking susulatin. At, mas mabilis akong nakakasulat ng tulang may sukat at tugma. 6. Mayroon ka pa bang nais gawin o marating bilang manunulat? Pangarap kong makapagsulat ng dulang panteleserye o pampelikula na hindi ko pa nasisimulan. 7. Ano ang maipagmamalaki mo o ‘di malilimutang obra na iyong nilikha? Lahat ng tula kong binibigkas at isinasabuhay sa mga patimpalak ay maituturing kong obra. Ngunit maipagmamalaki ko ang mga tulang “Wikang Filipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa”, “Kultura: Pamana ng Nakaraan, Regalo ng Kasalukuyan at Buhay ng Kinabukasan” at “Manipesto ng Isang Dayo”. 8. Maaari mo bang sabihin sa amin ang kasalukuyan o paparating mong proyekto? Paano ka lalapitan/susulatan ng mga tao? (hal. social media accounts) Ngayong retirado na ako, wala akong pinangarap kundi ang makapagsulat ng maraming libro para sa mga gurong nagtuturo at mga estudyanteng may espesyalisasyon sa Filipino. Bukas sa lahat ang aking Facebook account: Pat Villafuerte at email: patvillasan1948@yahoo.com. 9. Ano ang maipapayo mo sa mga nagnanais na magsulat? Ipangalandakan sa daigdig ang inyong talino at talento sa pagsulat. Sumulat ng mga akdang may gintong mensahe sa mga mambabasa at nakapagsusulong sa pandaigdigang literasi. Tanggapin nang may respeto ang lahat ng mga puna at mungkahi ng mga henyo sa pagsulat. 10. Ano ang iyong hiling para sa larangan ng panitikan sa Pilipinas? Maragdagan pa ang mga malikhaing manunulat na isinusulong ang mga suliraning panlipunan at pandaigdig. Tanggapin ang bagong hamon ng teknolohiya. Ilantad sa mga susulating akda ang makatotohanang pulso ng nakararaming mamamayan.

tl-ph