Pag-aanalisa sa Nilalaman at Kasanayan sa Filipino ng MELCs sa Sekondarya

Kolum ni Pat V. Villafuerte

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

Manila Bulletin Publishing Corp

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282003266635811

EPEKTIBONG PAGTUTURO

A. Sa Junior High School 1 Sa Baitang 7, ang target na ipababasa sa mga mag-aaral ay ang kuwentong-bayan, mito, alamat, epiko, bulong, palaisipan, tugmang de gulong, dulang pantelebisyon, telenobela, dokyu-film, pelikula, video clip at ang pagtalakay sa huling Quarter ng koridong Ibong Adarna. 2 Lilinangin sa baitang na ito ang mga kaalaman at kasanayan sa paghihunuha ng kaugalian at kalagayang panlipunan ng pinagmulang kultura, paghinuha sa kalalabasan ng pangyayari, pagbibigay ng pamantayan sa pagsusuri ng dokyu-film, pagbibigay ng buod, pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, at iba pa. 3 Pokus din sa baitang na ito ang epiko ng kabisayaan at mga akda sa tuluyan ng mga taga-Bisaya. 4 Kasama sa mga lilinangin ang paglalahad tungkol sa pagpapakahulugan ng mga tagaBisaya ang kanilang kultura, ang pagsusuri sa kulturang nakapaloob sa kuwentong-bayan, pagsulat ng tula, awit, tugmang de gulong at palaisipan. 5 Sa Baitang 8, ang mga genre na tatalakayin ay maikling kuwento, tula, kuwentongbayan, alamat, balagtasan, epiko, bugtong, karunungang-bayan (salawikain, kawikaan, sawikain, kasabihan o eupimistikong pahayag), radio broadcasting, at kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. 6 Lilinangin ang mga kasanayan sa pag-uugnay ng pamagat ng akda, ang pagsusuri at paghihinuha sa sanhi at bunga, ang pagkuha ng pahiwatig batay sa ideya at pangyayari sa akda, ang pagkuha ng dating kaalaman kaugnay ng binasa, ang paggamit ng telenobela sa pagpapalawak ng paksa, ang pananaliksik sa awtentikong kagamitan, ang pagkuha ng simbolo at pahiwatig, ang pagkilala sa paksa, tauhan, tema, layon at gamit ng mga talata, at iba pa. 7 Sa Baitang 9, ang mga genre sa baitang na ito ay kinapapalooban ng maikling kuwento, tula (kabilang ang tanka at haiku, elehiya), sanaysay, dula, nobela, teleserye, dulang pantelebisyon at pelikula, epiko sa kulturang Aseano, at ang kaligirang pangkasaysayan ng nobelang Noli Me Tangere sa Quarter 4 na hindi nabanggit /naisama sa MELCs. 8 Lilinangin sa pagtalakay sa maikling kuwento ang mga kasanayan sa pagkilala ng paksa, tauhan at estilo sa pagsulat ng awtor, ang pagsusuri sa diyalogo ng mga tauhan, at iba pa. 9 Sa nobela, ang mga lilinanging kasanayan ay ang pagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan, ang pagsusuri sa tunggaliang tao vs sa sarili, ang pagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga pahiwatig, at ang daloy ng pangyayari sa dulang pantelebisyon at pelikula. 10 Sa tula, tutukuyin ang sariling damdamin at paksa sa tulang Asyano, ang pagbibigay-kahulugan sa pahayag sa ilang taludturan, ang pagkilala sa mga elemento ng elehiya at ang estilo ng makata. 11 Sa Baitang 10, kasama rito ang maikling kuwento, tula, dula, nobela, akdang pampanitikang Mediterranean, mitolohiya, sanaysay, at sa Quarter 4 ay ang kaligirang pangkasaysayan ng nobelang El Filibusterismo. 12 Sa nobela, magagamit ang mga kasanayan sa paggamit ng pananaw realismo o anumang pananaw na angkop sa panunuring pampanitikan. Lilinangin sa pagtalakay sa El Filibusterismo ang timeline, buod, mahahalagang pahayag, at kaisipan; at ang pagsusuring humanismo at naturalismo. B. Sa Senior High School 1 Sa Core Learning Areas at Subjects, nakapaloob dito ang Pagbasa at Pagsusuri ng iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. 2 Ang Pamantayang Pangnilalaman: Nakasusunod sa pamantayan ng pagsulat nang masining na pananaliksik. 3 Ang Pamantayan sa Pagganap: Nakabubuo ng isang masikhay na pananaliksik na napapanahon ang paksa. 4 Nakapaloob naman sa Applied Subject ang Filipino sa Piling Larangan (Akademik) 5 Ang nakapaloob sa Core Subject na ito ay ang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino. 6 Ang nakasaad sa Pamantayang Pangnilalaman: Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan at gamit ng wika sa lipunang Filipino. 7 Sa Pamantayan sa Pagganap ay ganito ang inilalahad: Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingguwistiko ng napiling komunidad. 8 Ang Contextualized Track Subject ay Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan (Akademik), Isports, Sining at Tech-Voc. 9 Ganito ang nakasaad sa Pamantayang Pangnilalaman: Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pagaaral sa iba’t ibang larangan (akademik). 10 Sa Pamantayan sa Pagganap: Nakabubuo ng malikhaing portfolio ng mga orihinal na sulating akademik ayon sa porma at teknik. Sa kabuuan, natupad ng Kagawaran ng Edukasyon ang pangunahing layunin sa paghahanda ng MLECs: Makalinang ng isang nabuo at ganap na Filipinong may kapaki-pakinabang na literasi. Inaasahan ang pagsasakatuparan ng mga pamantayan sa bawat baitang at pamantayang pangnilalaman at pamantayan sa pagganap.

tl-ph