Manila Bulletin

Hanna

Mahirap yakapin ang ating katauhan kung pakiramdam natin ay pag-aari na tayo ng mata ng lipunan— nabansagan na bago pa man din tahakin ang daan ng sariling pagkilanlan.

Anjella Gieneena Cruz

SA loob ng dalawang semestre, si Hanna ang parati kong naging musa sa kurso ng potograpiya. Sa pagkakataong ito, nais ko namang itampok ang kaniyang kuwento—na katulad ng marami ay nahihirapan pang palayain ito mula sa kanilang mga puso.

Si Hanna ay lumaking mag-isa sa pangangalaga ng kaniyang ama, kung kaya’t bahagi sa kaniyang buhay ang pagkakaroon ng lalaki bilang pinuno ng tahanan. Isa itong halimbawa ng patriarkiya sa ating lipunan na nag-uugat mula sa Kristiyanismo na dala ng koloniyalismo. Ito ang naging dahilan ng paglaganap ng ideolohiya na mas higit ang kalalakihan kaysa sa iba pang mga kasarian. Mahirap yakapin ang ating katauhan kung pakiramdam natin ay pag-aari na tayo ng mata ng lipunan—nabansagan na bago pa man din tahakin ang daan ng sariling pagkilanlan.

Tayo ang liwanag, dilim, tubig, at hangin. Tayo ang kagandahan at ang buong kalawakan.

Ang serye na ito ay para sa lahat ng Hanna: tandaan mo, kalayaan at karapatan natin ang umibig sa anumang kulay, anyo, at kasarian. Pareho tayong si Malakas, si Maganda, si Adan, at si Eba. Tayo ang liwanag, dilim, tubig, at hangin. Tayo ang kagandahan at ang buong kalawakan. Bawiin natin ang ating kuwento, sapagkat tayo ang dapat na sumulat nito.

MGA NILALAMAN

tl-ph

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

2023-03-01T08:00:00.0000000Z

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282333979117603

Manila Bulletin Publishing Corp