Manila Bulletin

PAHIBALO SA MGA UMALAMOT

Ang manuscript nga ipadala diri kinahanglan na-type sa COMPUTER, sa Arial nga tipo, 12 points, SINGLE SPACE kag indi magkubos sa 5 PAGES sa computer. Pwede nga i-email na lang sa amon Email address: hiligaynon_manilabulletin@ yahoo.com ukon ipadala paagi sa DISKETTE, ukon CD ROM.

Ang pagpadala sang namakinilya sa bond paper gamit ang typewriter indi na uso karon nga panahon kag ang dalagku nga mga publication wala na nagabaton sini, kay ini doble trabaho para sa editorial (kinahanglan pa nga i-type liwat sa computer). Ang matuod nga ginapasulabi ukon ginauna namon ang na-type na sa computer kay madali ini gamiton kay indi na kinahanglan nga i-input ukon i-type liwat, labi na kon nagasakusako kay nagalagas sang deadline. Pero kon mga malip-ot lang pareho abi sang binalaybay ukon komiks, pwede nga imakinilya na lang sa typewriter. Ang komiks indi na kinahanglan i-type liwat kay drowingon man ini gihapon.

Halos kalabanan karon nga mga umalamot namon nagapadala sang ila mga sinulatan paagi sa email ukon diskette kag CD, gani mas madali kag mas mahapos gamiton. Bisan ang mga letrato pwede man nga e-mail man, kinahanglan lang nga original picture indi nga ginunting lang halin sa printed material (magasin ukon newspaper) agod matin-aw.

Madamo gid nga salamat.

ANG DUMALAHAN

PANGUMA KAG INDUSTRIYA

tl-ph

2019-06-26T07:00:00.0000000Z

2019-06-26T07:00:00.0000000Z

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282411285848475

Manila Bulletin Publishing Corp