Manila Bulletin

Kapalaran

Ang inyo kapalaran sa Hunyo 26 – Hulyo 14, 2019

NI MADAME AURA

GEMINI—(Mayo 22-Hunyo 21) –Indi pagdalia ang imo mga ginikanan sa pagbakal sang imo nagustohan. Ano pa, pirme na lang nga indi mahatag ang imo gusto kay daw ginasaku mo gid sila. Hulat ka lang.

CAPRICORN—(Disyembre 22—Enero 20) - Mahimo nga masalapuan mo na karon nga semana ang tawo nga ginahandom mo nga mangin kaupod sa pangabuhi. Gani magpaumod lang kag maglingas-lingas sa imo palibot.

AQUARIUS—(Enero 21—Pebrero 19) – Hatagi sang tion ang abyan mo kay man daw bag-o lang man kamo liwat nagkitaay. Tagai sia anay sang oras. Treasure your friends, kay man daku nga parte sila sang imo kabuhi.

VIRGO— (Agusto 23-Septyembre 22) – Magtuon sa pagpasaylo sang mga tawo nga nakasala sa imo. Kagamay man lang sang sala niya sa imo gani kon mahimo mangin maluloy-on na lang kag patawara sia.

ARIES—(Marso 21-Abril 20) –Indi pag-usiki ang imo kwarta sa mga butang nga indi man importante. Nagaamat ka naman palagasto kay madamo naman ang imo kwarta lately. Unaha lang ang mga butang nga importante.

PISCES—(Pebrero 20-Marso 20)—Indi pagpilita ang imo utod nga patihon ka sa tanan nga oras. Ano abi kon kaisa kay daw nagapataka ka na sang laygay kag daw tama na gid sa imo ka protective. Hatagi man sia sang freedom.

TAURUS—(Abril 21-Mayo 21)—Mangin maalam sa pagdesisyon sa mga bagay-bagay nga importante para sa imo panimalay. Ikaw subong ang head sang family gani kon ano ang madesisyonan mo, amo gid ina ang masunod.

GEMINI—(Mayo 22-Hunyo 21) –Tagua ang sobra sang kwarta nga nagahalin sa sweldo mo. Mas maayo nga may sinuptan ka na kag indi mo magasto ang kwarta mo sa mga wala pulos nga bagay. Maggasto lang sing nagakaigo.

CANCER—(Hunyo 22-Hulyo 22) – Indi magtuga sang hiligutanon sa mga kaupod mo sa opisina. Kon wala man sila nagakuhit sa imo, pabay-i lang sila. Ang pagpakig-upod wala nagakahulogan nga magpahilabot sa ila.

LEO—(Hulyo 23-Agusto 23) – Gamita ang talento sa maayo nga paagi. Indi ini pag-abusoha kay man basi kon bawion ini sa imo. Pasalamati ini kag gamiton sa maayo nga bagay agod mahanas ka pa gid kag mangin malipayon ang tawo nga imo mapalapitan.

LIBRA—(Septyembre 24-Oktubre 23) – Likawi na ang pagpulaw. Nagaumpisa ka naman sang tulog sing late na sa gab-i, ano pa pirme ka naman late sa imo opisina. Likawi ang paggimik-gimik kay man tuman kadelikado sang tiempo.

SCORPIO—(Oktubre 24-Nobyembre 22) – Patiha ang imo mga ginikanan. Likawi ang mga abyan nga bad influence sa imo lately. Ang mga ginikanan indi magbiya sa imo bisan ano ang matabu. Ano ayhan ang sa mga abyan mo?

SAGITTARIUS—(Nobyembre 23-Disyembre 21) – Indi pag-usiki ang imo oras. Tandai nga indi sa tanan nga may masuporta sa imo. Sa pila ka adlaw, mangin independent ka na kag ikaw na ang bahala sa imo kaugalingon.

LAHOG LANG

tl-ph

2019-06-26T07:00:00.0000000Z

2019-06-26T07:00:00.0000000Z

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282613149311387

Manila Bulletin Publishing Corp