Manila Bulletin

MGA BITUON

Photo from GOOGLE

Linibo ka kilometro ang ilang’ antad

Apang diri sa duta sila man kitaon; Subong sila sang mga balas nga nalantad

Sa aton matahom nga mga baybayon.

Sin-o ang nagdihon sang mga bituon?

Kag nagpakabit sa ila sa kahawaan? Sin-ong’ nagladlad mga balas sa baybayon?

Sin-o pa kundi ang Dios nga gamhanan.

Wala sing latid ang ilang’ nahamtangan Kay wala sing dulonan ang kahawaan; Sanglit ang gahom sang Tagtuga sang tanan

Wala’y ginsugoran kag wala’y katapusan.

--Hukom Nilo P. Pamonag (ret.)

Sumakwelan Iloilo, Inc.

INGOS SANG KASINGKASING

tl-ph

2019-06-26T07:00:00.0000000Z

2019-06-26T07:00:00.0000000Z

https://manilabulletin.pressreader.com/article/282651804017051

Manila Bulletin Publishing Corp